Bogactwo to postawa

Mógłbyś mieć nieco wątpliwości co do istoty sukcesu, sławy, bogactwa. Erma Bombeck dobrze powiedziała: „Nie mieszajmy sukcesu i sławy. Madonna osiągnęła co innego, matka Teresa co innego”. Spójrzmy na innych ludzi sukcesu, którzy swym życiem kreślą inny obraz niż propagowany przez media. (Zauważ cechy bogatych ludzi, które dzielą z imigrantami). Praca statystyczna Louisa Harrisa, dotycząca ludzi, którzy zarabiają ponad 142 tysiące dolarów rocznie, zaś ich majątek ma wartość netto ponad pól miliona, nie licząc posiadłości, przedstawia tych pełnych sukcesów ludzi jako unikających pobudzeń, będących w średnim wieku i bardzo ostrożnych. Wszyscy oni podkreślali wartość rodziny i pracy zgodnie z zasadami etycznymi. 83 procent z nich pozostawało w związku małżeńskim. 96 procent z nich uzyskało swe bogactwo ciężką pracą, co znaczy, że przyjęli postawę wyrzeczeń. (Wyrzekli się natychmiastowych zysków, by móc osiągnąć to, czego pragną, później). 80 procent było politycznymi konserwatystami lub na politycznym rozdrożu i raczej nie mieli materialistycznego podejścia do życia.
Mówiąc innymi słowami, ich najwyższe cele lokowały się ponad pieniędzmi. 85 procent powiedziało, że ich głównym celem było zabezpieczenie rodziny (to właśnie postawa odpowiedzialności) . Tylko 11 procent kupiło sobie na raty wspaniały samochód, jako stojący bardzo wysoko na ich liście pragnień. Prestiż i imponowanie sukcesem znaczyły dla nich znacznie mniej niż rodzina, wiedza oraz ich biznes lub praca. Niezbyt dużo ekscytacji, ale masa szczęścia. Mieli dobry standard życia, lecz, co jest nieskończenie ważniejsze, osiągnęli wspaniałą jakość życia. Wytrwałość, stałość, dyscyplina i ciężka praca (wszystkiego tego się nauczyli) odpowiadają za tę różnicę. Ich życie wydaje się być pełne równowagi.

Dodaj komentarz